+421 22 10 25 972
ReflexRol, Pergoly, Žalúzie, Rolety, Markízy, Prístrešky, Brány/Právne oznámenie

Právne oznámenie

Prehliadaním tohto webu súhlasíte so stanovenými podmienkami.
Prosíme Vás, aby ste nenavštevovali našu stránku, ak nedodržiavate a nesúhlasíte so stanovenými podmienkami.

Autorské práva

ReflexRol & VizioDron s.r.o.. (ďalej: prevádzkovateľ) grafický dizajn, konštrukcia a obsah internetovej stránky sú výslovne našou činnosťou, a tým podliehajú a sú chránené autorským právom. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané úplne, alebo čiastočne v akejkoľvek forme obsah kopírovať, distribuovať, ukladať pre svoju potrebu, alebo tlačiť pre potreby verejnosti. Taktiež je zakázané použiť fotografie z našej web stránky pre propagačné účely, alebo akékoľvek iné formy využitia.

Prevádzkovateľ má na základe horeuvedeného nárok na spoplatnenie, resp. sankciovanie.

Informácie

Na web stránke použité informácie, dáta, pojmy, definície a popisy slúžia výlučne na informačné účely a nie sú mienené ako ponuka.

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré:

  • súvisia s používaním webovej stránky,
  • znemožnenie používania webovej stránky,
  • nesprávnu prevádzku webových stránok, ako aj za nedostatky, vady, poruchy, oneskorenia prenosu informácii, vírusy alebo iné škodlivé kódy

Poskytnuté materiály niekým iným

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne materiály a informácie tretej strany, ktoré súvisia s webom.

Ochrana osobných údajov

Skutočnosť, že prevádzkovateľovi sú poskytnuté osobné údaje formou formulára on-line objednávky, alebo formou e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke, súhlasíte s tým, že Vami zaslané informácie sa prevádzkovateľom datujú počas doby piatich rokov, v závislosti s uvedenou adresou.

Prevádzkovateľ v súvislosti Vami zadanými informáciami cez on-line formulár objednávky, alebo e-mailom využíva výlučne na účely skontaktovania sa.

V prípade, ak sú prevádzkovateľovi zaslané citlivé údaje, ihneď po ich vzatí na vedomie ich automaticky vymazáva.

Informujeme Vás, že pri navštívení našej webovej stránky z Vašej IP adresy, prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva informácie o IP adrese za pomoci servera a informačného systému po dobu 12 mesiacov, z dôvodu ochrany pred možnými nežiadúcimi programovými útokmi a na určenie problému.

Prehlasujeme, že osobné údaje poskytnuté prostredníctvom internetu, sú chránené vysokým stupňom ochrany bezpečnosti.

Vami osobne poskytnuté údaje podnikania, vlastníctva, obchodných vzťahov, faktov, informácií a riešení podľa právnych predpisov, sú u nás považované za obchodné tajomstvo.

ReflexRol & VizioDron s.r.o.  

Kaukazská 33
851 01 Bratislava, Slovakia
+421 22 10 25 972info@reflexrol.sk

facebook  youtube  

Stretnutie si prosím dohodnite telefonicky, alebo mailom vopred. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Staňte sa našim
MONTÁŽNYM PARTNEROM

Ak sa chcete stať našim montážnym partnerom, dajte nám o sebe vedieť pomocou nášho formulára.

Dajte nám o sebe vedieť
zaluzie_pergoly_rolety_4zaluzie_pergoly_rolety_320190904_153954bg1